Шацкий Игорь Валентинович – кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской филологии.

 
Родился 4 сентября 1978 г. в г. Черновцы.
В 1996-2001 гг. обучался в Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), окончил с присвоением квалификации – филолог, преподаватель украинского языка и литературы.
С 2001-2005 гг. обучался в аспирантуре при кафедре теории и истории украинской литературы ТНУ им. В.И. Вернадского. В феврале 2008 г. в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко защитил диссертацию кандидата филологических наук на тему: «Поезія О. Ольжича: суб’єктна сфера, засоби вираження» по специальности 10.01.01 – украинская литература.
Направление научной деятельности – украинская эмиграционная литература 30-40-х гг. XX в., современная украинская литература.
В Крымском инженерно-педагогическом университете работает с 2001 г.
 
Научные труды и публикации, книжные и методические издания:
 
2002
 1. Художні засоби зображення характеру в ліричному творі / І.В. Шацкиї // Українська мова та література. – 2002. – № 34. – С. 20-22.
2003
 1. Інтерпретація творчості О. Ольжича (загальний огляд) / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 44. – С. 22-26.
2004
 1. Взаємодія героїчних та елегійних мотивів у драмі Лесі Українки «Бояриня» / І.В. Шацкиї // Художній світ Лесі Українки-драматурга : зб. наук. пр. – Сімферополь : Таврія, 2004. – С. 21-26.
 2. Проблеми розуміння категорії «ліричний герой» у літературознавстві / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2004. – №54. – С. 201-204.
2005
 1. Еволюція характеру ліричного героя в поезії О.Ольжича / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2005. – №69. – С.80-84.
 2. Ліричний герой в поезії В. Симоненка / І.В. Шацкиї // Витязь української поезії : матеріали наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народження Василя Симоненка. – Сімферополь : Таврія, 2005. – С. 52-57.
 3. Характер ліричного героя в поезії Тараса Шевченка / І.В. Шацкиї // Ученые записки Крымского респуб. ин-та последип. пед. образ. – Симферополь, 2005. – № 2. – С. 88-91.
2006
 1. Експресивні можливості використання в ліриці епічних та публіцистичних аспектів / І.В. Шацкиї // Ученые записки Крымского инж.-пед. ун-та. Вып. 8. – Симферополь, 2006. – С. 107-111.
 2. Суб’єктна організація поезії І. Франка / І.В. Шацкиї // Мудрий велетень духу і невтомний титан праці : матеріали наук. конф, присвяч. 150-річчю від дня народження та 90-річчя від дня смерті І.Я. Франка. – Сімферополь : Таврія, 2006. – С. 118-122.
2007
 1. Суб’єктна сфера ліричного твору: форми вираження / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 119. – С. 134-137.
 2. Твори О. Ольжича «Грудень 1932» та «Незнаному Воякові»: актантні моделі / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 108. – С. 120-122.
2008
 1. Жанрово-стильові особливості лірики О.Ольжича на уроках української літератури в середній школі / І.В. Шацкиї // Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ялта, 2008. – С. 129-131.
 2. Наративні моделі новел Ю. Яновського / І.В. Шацкиї // Культура народов Причорномор’я. – 2008. – № 49. – С.144-149.
 3. Онірокритика як елемент стратегії дослідження художнього твору / І.В. Шацкиї // Ученые записки Крымского инж.-пед. ун-та.Вып. 13. – Симферополь, 2008. – С. 63-67.
 4. Творчість Сергія Жадана у шкільному курсі української літератури / І.В. Шацкиї // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2008. – № 20. – С. 142-147.
2009
 1. Інтерпретація оніричних фрагментів у художньому творі / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 173. – С. 123-126.
 2. Суб’єктна організація ліро-епічних творів / І.В. Шацкиї // Проблеми розвитку родів і жанрів в українській літературі : зб. наук пр. – Сімферополь, 2009.– С. 155-162.
 3. Творчість Ю. Андруховича у шкільному курсі української літератури / І.В. Шацкиї // Культура народов Причорноморья. – 2009. – № 160. – С. 122-125.
2010
 1. Сецесія у суб’єктній сфері лірики О. Ольжича / І.В. Шацкиї // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Т. 23 (62). № 1. Сер. : Филология. Социальная коммуникация. – Симферополь, 2010. – С. 143-147.
 2. Суб’єктна сфера ліро-епічного твору, форми вираження / І.В. Шацкиї // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Вип. 2 : Філологія. – Севастополь, 2010. – С. 114-118.
2012
 1. Наративна стратегія О. Ольжича (на матеріалі ліро-епічних творів) / І.В. Шацкиї // Культура народов Причорноморья. – 2012. – № 243. – С. 222-225.
 2. Суб’єктна сфера ліро-епічних творів Т. Шевченка / І.В. Шацкиї // Тарас Шевченко і сьогодення : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. – Сімферополь : РВНЗ «КІПУ» ; Симф. міська друк., 2012. – С. 88-92.
 3. Холотропні стани та їх художня реалізація в поезії О.Ольжича / І.В. Шацкиї // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 238. – С. 186-188.