Дмитриенко Юрий Николаевич – кандидат философских наук, доцент кафедры экономической теории и международной экономики. Член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (2000 г.).
 
Родился 1 апреля 1961 г. в с. Грицинино Белгородской области (Россия).
В 1994 г. окончил Харьковский государственный университет, квалификация – историк, преподаватель истории и общественно-политических дисциплин. В 2012 г. закончил Международную академию управления персоналом (г. Киев), квалификация – специалист в области учета и аудита.
В 1992-1995 гг. обучался в аспирантуре Харьковского государственного педагогического университета имени Г.С. Сковороды. В 1998 г. в Харьковском университете внутренних дел защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему: «Проблема преемственности в национальном самосознании» по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории.
В 2012 г. окончил Международную академию управления персоналом (г. Киев), квалификация – специалист в области учета и аудита.
Научная направленность деятельности – правовое сознание, правовая культура, интеграционные трансформации в процессах экономической глобализации.
Автор более 120 научных публикаций.
В Крымском инженерно-педагогическом университете работает с 2009 г.
 
Научные труды и публикации, книжные и методические издания:
 
2009
 1. Задачі, тенденції, перспективи вивчання авторської правової свідомості та культури (за лірикою поетів останньої чверті ст.) / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 69-70.
 2. Задачі, тенденції, перспективи вивчання взаємозв'язку правової, політичної свідомості та культури у здійсненні ідеологічної функції держави / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 65-66.
 3. Задачі, тенденції, перспективи вивчання гротескової правової свідомості як явища колишньої радянської правової культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 55-56.
 4. Задачі, тенденції, перспективи вивчання деформації професійної правової свідомості, культури працівників слідчих органів внутрішних справ та її профілактиці / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 47-48.
 5. Задачі, тенденції, перспективи вивчання деформації української правової свідомості, культури та юридичні засоби її подолання / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 68-69.
 6. Задачі, тенденції, перспективи вивчання культурносинергетичної константи української девіантної правосвідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV Мiedzynarodowej naykowi–praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzalalnosci – 2009». Volume 5 : Pravo. – Przemysl : Nayka і stydia, 2009. – P. 5-6.
 7. Задачі, тенденції, перспективи вивчання методологічно-правової детермінанти української девіантної правосвідомості / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 44-45.
 8. Задачі, тенденції, перспективи вивчання мовнолінгвістичних аспектів філософсько-правових досліджень української девіантної правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV Мiedzynarodowej naykowi – praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzalalnosci – 2009». Volume 5 : Pravo. – Przemysl : Nayka і stydia, 2009. – P. 3-4.
 9. Задачі, тенденції, перспективи вивчання проблем генезису української історичної правової свідомості у новоєвропейській правовій культурі / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 58-59.
 10. Задачі, тенденції, перспективи вивчання проблем державно-правової свідомості та культури індивіда у політико-правовому вченні С. Пуфендорфа / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 50-52.
 11. Задачі, тенденції, перспективи вивчання проблеми формування, розвитку державно-правової свідомості та культури в країнах Співдружності Незалежних Держав / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 49-50.
 12. Задачі, тенденції, перспективи вивчання публічної та приватної української правової свідомості, культури: питання теорії та практики / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 52-53.
 13. Задачі, тенденції, перспективи вивчання різноджерельного віддзеркалення процесів глобалізації у правовій свідомості сучасних політичних еліт, їх правових культур та суспільних рухів на теренах СНД та ЄС / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 60-61.
 14. Задачі, тенденції, перспективи вивчання української правової свідомості та культури у взаємовідношенні з уявленнями про справедливість / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 66-67.
 15. Задачі, тенденції, перспективи вивчання українскої тоталітарної правової свідомості (законосвідомості) та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonmicke vedy Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 61-62.
 16. Задачі, тенденції, перспективи вивчання української електорально-правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV Мiedzynarodowej naykowi – praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzalalnosci – 2009». Volume 5 : Pravo. – Przemysl : Nayka і stydia, 2009. – S. 6-7.
 17. Задачі, тенденції, перспективи визначення та вивчання пріоритетної проблеми виробництва, відтворення правого знання – теоретичного змісту правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 63-64.
 18. Задачі, тенденції, перспективи дослідження деформації професійної правової свідомості та культури юристів / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 46-47.
 19. Задачі, тенденції, перспективи дослідження діяльності офіційної влади з виховання масової правової свідомості та культури за 1945-1953 рр / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 54-55.
 20. Задачі, тенденції, перспективи дослідження специфіки тлумачення герменевтики правової свідомості та правової культури / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV mezinarodni vеdecko–praktika conference «Veda AVZNIK – 2008\2009». Dil 8 : Ekonоmicke vedy. Pravni vedy. – Praha : Education and Scince s.r.o., 2009. – S. 57-58.
 21. Задачі, тенденції, перспективи дослідження української правової свідомості та культури у контексті фундаментальних ідей теорії держави і права / Ю.М. Дмитрієнко // Matetialy IV Мiedzynarodowej naykowi–praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzalalnosci – 2009». Volume 5 : Pravo. – Przеmysl : Nayka I stydia, 2009. – S. 8-9.
2010
 1. Мікроекономіка : навч. посібник / З.О. Адаманова, Ю.М. Дмитрієнко, М.Р. Ванієва. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 380 с.
 2. Актуальна періодизація митної правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко, Н.О. Васильчук // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 6.
 3. Актуальні проблеми трансформації правосвідомості у законосвідомість (посттранзитивного переходу процесів розвитку у процеси становлення) / Ю.М. Дмитрієнко // Перспективные разработки науки и техники – 2010: материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 07.11-15.09.2010 г. – Режим доступа : http // www.rusnauka.com.
 4. Вивчення мовнолінгвістичних аспектів української правової свiдомостi та культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 31.
 5. Вивчення формули української правосвідомості як оптимальний корелят управління економікою / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 19.
 6. Вивчення фундаментальних аспектів методології української девіантної правової свідомості та культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 22.
 7. Визначення пріоритетної проблеми виробництва та відтворення правового знання – теоретичного змісту правової свідомості та культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 56.
 8. Вивчення взаємозв’язку правової, політичної свідомості та культури у здійсненні ідеологічної функції держави / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 58.
 9. Вивчення деформації правової свідомості, культури населення України та шляхів подолання її за умов протиправної поведінки на прикладі подій під час першої світової війни / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 35.
 10. Вивчення деформації української правової свідомості, культури та юридичні засоби її подолання / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 61.
 11. Вивчення індивідуальної авторської правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 62.
 12. Вивчення методологічних проблем теоретичної соціалізації правової свiдомостi та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 16.
 13. Вивчення правової свідомості та культури як форм державного будівництва та управління / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 15.
 14. Вивчення новітніх правових методологій теорії управління / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 24.
 15. Вивчення системно-структурної моделі дослідження української правової свiдомостi та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 29.
 16. Вивчення української електорально-правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 32.
 17. Вивчення української правової свідомості та культури у взаємовідношенні з уявленнями про справедливість / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 59.
 18. Вивчення фундаментальних якостей синергетики правових систем / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 25.
 19. Вивчення функціональної домінанти розвиткової нелiнiйностi в українській девiантнiй правовій свiдомостi, культурі / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 28.
 20. Герменевтика правової свідомості та правової культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 52.
 21. Гротескова правова свідомість як явище колишньої радянської правової культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 51.
 22. Деформації професійної правової свідомості та культури юристів / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 42.
 23. Дослідження діяльності офіційної влади з виховання масової правової свідомості та культури за 1945-1953 рр. / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 49.
 24. Дослідження української правової свідомості та культури у контексті фундаментальних ідей теорії держави i права / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 34.
 25. Дослідження національної правової свідомості та культури у структурі етновідносин / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 38.
 26. Дослідження прогресивної української правової методології теорії управління / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 26.
 27. Дослідження фiлософсько-правової проблеми теоретичної ідентифікації української правової свiдомостi та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 37.
 28. Дослідження фундаментальної методології української девіантної правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 21.
 29.  Кримінально-правові проблеми управління: українська девіантна правосвiдомiсть у контексті правової культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 12.
 30. Малі (невеликі) підприємства агропромислового комплексу Криму: підходи до визначення ризиків їх формування / Ю.М. Дмитрієнко // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2010. – С. 37-38.
 31. Малі (невеликі) підприємства – основна складова формування та використання ресурсного потенціалу агропромислового комплексу Криму / Ю.М. Дмитрієнко // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2010. – С. 115-117.
 32. Механізм правового регулювання у традиційному та нетрадиційному суспільстві / Ю.М. Дмитрієнко // Актуальні наукові досягнення – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25.06-05.07.2010 г. – Режим доступу : http // www.rusnauka.com.
 33. Національна правова свідомість та культура у структурі етновідносин (за сторінками зарубіжних досліджень) / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 39.
 34. Новітні актуальні аспекти становлення та розвитку сучасної української правової свідомості / Ю.М. Дмитрієнко // Перспективные разработки науки и техники – 2010 : материал Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 07.11-15.09.2010г. – Режим доступа : http//www.rusnauka.com.
 35. Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання / Ю.М. Дмитрієнко // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 83-91 ; Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
 36. Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання за нетрадиційного та традиційного суспільства / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко // Передові наукові розробки – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27.08-05.09.2010 г. – Режим доступу : http // www.rusnauka.com.
 37. Норми правової свідомості – культури – права: історико-правовий стан і перспективи / Ю.М. Дмитрієнко // Materialy IV mezinarodni vedecko–praktica conference «Predni vedecke novinky – 2010». Dil 3. Pravni vedy : Historie. Filosofie. Psychologie a sociologie. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – S. 3-7.
 38. Норми правової свідомості – культури – права: історико-правовий стан становлення та розвитку / Ю.М. Дмитрієнко // Новини наукового прогресу – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27.06-07.07.2010 г. – Режим доступу : http // www.rusnauka.com.
 39. Норми правової свідомості – культури – права: історико-правовий стан становлення та розвитку в методологічно-правовій співвідношеності та перспективі / Ю.М. Дмитрієнко // Форум права – 2010. – № 3. – С. 77-82 ; Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
 40. Перспективи вивчення деформації професійної правової свідомості та культури працівників слідчих органів внутрішніх справ / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 43.
 41. Підходи до вироблення критеріїв визначення природного та неприродного становлення і розвитку української правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Форум права – 2010. – № 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-urnals\FP\2010-4\10divcdt.pdf.
 42. Підходи до дослідження проблематики «віри і розуму» / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко, І.В. Мішьокін // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 4.
 43. Правова свідомість як механізм правового регулювання у нетрадиційному та традиційному суспільстві: структура норми, формула, способи викладення, класифікація за позитивним правом / Ю.М. Дмитрієнко // Динаміка наукових досліджень – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 05.07-15.07-25.06.2010 г. – Режим доступу : http//www.rusnauka.com
 44. Проблема генезису української історичної правової свідомості у новоєвропейській правовій культурі / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 53.
 45. Проблеми державно-правової свідомості, культури та індивіда у політико-правовому вченні С. Пуфендорфа / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 46.
 46. Публічна та приватна українська правова свідомість, культура: питання теорії / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 48.
 47. Подходы к изучению сложных систем в контексте синергетики / И.В. Дмитриенко, Ю.Н. Дмитриенко, М.В. Неволина // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 3–9.
 48. Правовые аспекты холокоста / И.В. Дмитриенко, Ю.Н. Дмитриенко и др. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 9.
 49. Проблеми формування, розвитку державно-правової свідомості та культури в країнах Співдружності Незалежних Держав / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 45.
 50. Розвиток і становлення української правової свідомості та культури у XIV – першій половині XVII ст.: специфіка, джерела, тенденції / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко // Форум права – 2010. – № 4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-urnals\FP\2010-4\10divcdt.pdf.
 51. Соцiалiзацiя української правової свiдомостi та культури: кримінально-правовий аспект / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 13.
 52. Тенденції методологічно-правової детермінанти української правосвiдомостi / Ю.М. Дмитрієнко, І. В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 40.
 53. Українська тоталітарна правова свідомість (законосвідомість) та культура / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 55.
 54. Формування нових горизонтів досліджень з цивільної правосвідомості / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко, А. Мойстренко // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 10.
 55. Формування нових перспектив правознавства / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко та ін. // Промінь ідеї : міжнар. альманах актуальних світових теорет. і практ. досліджень, винаходів, праць, розробок та ідей. – Харків : Курсор, 2010. – C. 18.
 56. Чому українська правова свідомість більш універсально статусна аніж правова свідомість України? / Ю.М. Дмитриенко // Динаміка наукових досліджень – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 05.07-15.07-25.06.2010 г. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 57. Чому українська правова свідомість – українська? / Ю.М. Дмитрієнко // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2010. – Вип. № 44. – С. 699-708.
 58. How Is Legislative Consciousness Created? / Ю.Н. Дмитриенко // Перспективные разработки науки и техники – 2010 : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (07.11–15.09.2010 г.). – Режим доступа : http://www.rusnauka.com.
 59. Micro- and macroidentiecation crisis situation and priorities formation, development of consciousness Ukrainian and culture / Ю.М. Дмитрієнко, I.В. Дмитрієнко // Актуальні наукові досягнення – 2010 : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (05.06–15.06.2010 р.). – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 60. New Actual Aspects Of Becoming And Development Of Ukrainian Legal Consciousness (1, 2) / Ю.Н. Дмитриенко // Перспективные разработки науки и техники – 2010 : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (07.11–15.09. 2010 г.). – Режим доступа : http://www.rusnauka.com.
 61. Formation and development of nev priorities mikro-and macroekonomic regulation of market relations (micro-and macroidentieication crisis situation and priorities formation, development of consciousness ukrainian and culture) / Y.M. Dmitrienko, I.V. Dmitrienko, F. Bekirova, E. Loshakova // Nauka i studia. – Przemysl, 2010. – № 7 (31). – P. 30-34.
2011
 1. Пріоритети соціально-економічного розвитку в посттранзитних економіках: світові та вітчизняні (економічні підходи до формування некризового циклу соціальної активності української правової свідомості) : наук. монографія / З.О. Адаманова, Ю.М. Дмитрієнко, А.Р. Ванієва. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2011. — 218 с. : табл. — Библиогр.: с. 210-216.
 2. Актуальні підходи до вивчення процесів становлення, розвитку української правової свідомості у аспекті горизонтальної та вертикальної її трансформації / Ю.М. Дмитрієнко // Наука и технологии: шаг в будущее – 2011: материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 3. Актуальні підходи до вивчення процесів становлення та розвитку української правової свідомості та культури кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя (1996-2011 рр.) / Ю.М. Дмитрієнко // Настоящи изследвания и развитие — 2011 : материали за VII Междунар. науч.-практ. конф. (17-25 януари 2011 р.). Т. 8 : Закон. Държавна администрация. История. Политика. Философия. — София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. — С. 3-6.
 4. Актуальные перспективы дистанционной асимметрии и оппозиции правового сознания и законодательного сознания в контексте современного украинского девиантного правового сознания / Ю.Н. Дмитриенко // Новини на научния прогрес – 2011 : материали за VII Междунар. науч. практ. конф. (17-25 август 2011 г.). Т. 4 : Закон. История. Философия. Политика. — София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. — С. 17-33.
 5. Бодинаміка української правової свідомості та культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 192-200 ; Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11djncik.pdf
 6. Деякі актуальні аспекти складного становлення та розвитку новітнього хронологічного періоду сучасної української правової свідомості / Ю.М. Дмитрієнко // Efektivni Nastroje Modernich Ved – 2011 : materialy VII mezinar. vedecko-prakt. conf. (27.04.2011 – 05.05. 2011). Dil 11 : Pravni vedy. Filosofie. – Praha : Education and Science s.r.o., 2011. – S. 3-12.
 7. Iдейно-світоглядні та нормативно-правові умови, основи та пріоритети формування принципів трансформаційного становлення, розвитку української правової, законодавчої свідомості, культури. Ч. 1 ; Ч. 2. / Ю.М. Дмитрієнко // Научная мысль информационного века — 2011 : материалы Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 8. Ментальні та інші права суб’єктів української правової свідомості та культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко // Форум права. – 2011. – № 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11pdf.
 9. Микро- и макрорегиональная спецификация украинского правового сознания и культуры в аспекте украинской правовой ментальности / Ю.Н. Дмитриенко, И.В. Дмитриенко // Vedecky Pokrok Na Prelomu Tysyachalety — 2011 : materialy VII mezinar. vedecko – prakt. conf. (27.05.2011–05.06. 2011). Dil 12 : Pravni vedy. Historie. – Praha : Education and Science s.r.o., 2011. – S. 3-6.
 10. Новітнє становлення і розвиток української правової свідомості та культури за прогресивними ідеями сучасних українських правознавців та їх теоретичними правосвідомостями. Ч. 2 / Ю.М. Дмитрієнко // Научная мысль информационного века — 2011 : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 11. Новітні закономірності конкретно-історичного розвитку і становлення української правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Материали за VII Междунар.науч. практ. конф. «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011, 17-25 декембри, 2011. Том 15 : Закон. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 5-15.
 12. Новейшие современные подходы к изуению украинского правового сознания и культуры в начале первой декады ХХІ столетия / И.В. Дмитриенко, Ю.Н. Дмитриенко // Europejska Nauka XXI p. — 2011 : materialy VIІ Miedzynar. nauk.-prakt. konf. (7-15 maja 2011 r.). V. 10 : Pravo. – Przemysl : Nauka i studia, 2011. – P. 3-13.
 13. Основные формы (типы) украинского правового менталитета в контексте украинского правового сознания и правовой культуры / И.В. Дмитриенко, Ю.Н. Дмитриенко // Акtualne Problemy Nowoczesnych – 2011 : materialy VIІ Miedzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 czerwca 2011 r.). V. 13 : Pravo. – Przemysl : Nauka i studia, 2011. – P. 13-18.
 14. Перспективи формування пріоритетів соціально-економічного розвитку посттранзитивної економіки України за механізмом адаптації вітчизняного законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу «Новий напрямок розвитку теорії та історії держави та права: юридично-технічне комп’ютерне моделювання та прогнозування пріоритету європейськоцентричних тенденцій за розвитком європейськоцентричної складової пропорції формули української правової свідомості-формули норми права» / Ю.М. Дмитрієнко // Пріоритети соціально-економічного розвитку в посттранзитних економіках: світові та вітчизняні (економічні підходи до формування некризового циклу соціальної активності української правової свідомості) / З.О. Адаманова, Ю.М. Дмитрієнко, А.Р. Ванієва ; М-во освіти і науки України ; РВНЗ «КІПУ». – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2011. – С. 174-206 ; Режим доступу : www.dmitrienko4.narod.ru
 15. Першооснови високого та найвищого циклу соціальної активності, абсолютної та відносної самостійності української правової свідомості / Ю.М. Дмитрієнко // Ключови въпроси в съвременната наука — 2011 : материали за VII Междунар. науч. практ. конф. (17-25 април 2011 г.). Т. 20 : Закон. — София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. — С. 7-15.
 16. Поняття «правова ментальність»: ментальні права первинних та ідеологічні права вторинних суб’єктів правової свідомості / Ю.М. Дмитрієнко // Naukowa Przestrzen Europy — 2011 : materialy VIІ Miedzynar. nauk.-prakt. konf.( 07-15 kwietnia 2011 r.). V. 13 : Pravo. – Przemysl : Nauka i studia, 2011. – P. 7-15.
 17. Проблеми організації соціальної політики регіону в умовах ринкового господарювання / Ю.М. Дмітриєнко // Імперативи розвитку економіки регіону / за заг. ред. д.е.н., професора З.О. Адаманової. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2011. – С. 159-227.
 18. Психологічні ідеї становлення та розвитку української правової свідомості / Ю.М. Дмитрієнко // Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosi — 2011 : materialy VII Miedzynar. nauk.-prakt. konf. (07–15 stycznia 2011). V. 19 : Pravo. Historia. Panstwowy zarzad. – Przemysl : Nauka i studia, 2011. – P. 33-38.
 19. Региональная спецификация украинского правового сознания в контексте украинской правовой ментальности / И.В. Дмитриенко, Ю.Н. Дмитриенко // Новина та за напреднали наука — 2011 : материали за VII Междунар. науч.- практ. конф. (17-25 май 2011 г.). Т. 13 : Закон. Държавна админисрация. Философия. — София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. — С. 11-15.
 20. Становлення і розвиток української правової свідомості та культури за прогресивними ідеями сучасних українських правознавців та їх теоретичними правосвідомостями. Ч. 1 / Ю.М. Дмитрієнко // Наука и технологии: шаг в будущее – 2011 : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 21. Українська правова ментальність, базова правова особистість у контексті української правової свідомоті та культури: природний статус / Ю.М. Дмитрієнко // Efektivni Nastroje Modernich Ved – 2011 : materialy VII mezinar. vedecko-prakt. conf. (27.04.2011 – 05.05. 2011). Dil 11 : Pravni vedy. Filosofie. – Praha : Education and Science s.r.o., 2011. – S. 12-21.
 22. Українська лінійна правова свідомість, її функції та якості за лінійною моделлю правопізнання девіантною правосвідомістю: природа, основи, параметри / Ю.М. Дмитрієнко // Aplikovane Vedecke Novinky — 2011 : materialy VII mezinarodni vedecko-prakt. conf. (27.07.2011 – 05.08. 2011). Dil 3 : Pravni vedy. Historie. Administrativa. Filosofie. – Praha : Education and Science s.r.o., 2011. – S. 12-15.
 23. Українська правова та законодавча свідомість (у контексті тілесної правової свідомості та її биодинаміки) / Ю.М. Дмитрієнко // Перспективные разработки науки и техники — 2011 : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
 24. Українська правова свідомість і культура: результати сучасних наших досліджень та завдання подальшого їх вивчення / І.В. Дмитрієнко, Ю.М. Дмитрієнко // Наука и образование – 2011/2012. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com
 25. Форма и содержание исторического и современного украинского правового сознания / Ю.М. Дмитрієнко // Материали за VII Междунар. науч. практ. конф. «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011, 17-25 декембри, 2011. Том 15 : Закон. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 40-45 ; 49-57 ; Materialy VIІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Кluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2012» (07-15 stycznia 2012 rokи). Volume 21 : Pravo. Historia. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – P. 3-17.
 26. Этногенетический подход к изучению становленния и развития украинского правового сознания и культуры / Ю.Н. Дмитриенко // Predni Vedecke Novinky – 2011 : materialy VII mezinar. vedecko-prakt. conf. – Praha : Education and Science s.r.o., 2011. – S. 86-90.
 27. Initial bases of a high and highest cycle of social activity, boundless and relative independence of the Ukrainian legal consciousness / Yu.N. Dmitrienko // Новости мировой науки — 2011 : матеріали Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com
 28. The Sotsionichesky Form Of The Ukrainian Legal Consciousness And Culture / Ju.N.  Dmitrienko // Образование и наука ХХI века : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com.
 29. The Newest Specificity Of Irrational Norms Of Ukrainian Legal Consciousness (Culture) / Ju. N. Dmitrienko // Новости научного прогресса : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com

2012

 1. Актуальны правові ідеї щодо формування первісної української правової свідомості та правової культури / Ю.М. Дмитрієнко, І.В. Дмитрієнко // Materialy VIII mezinarodni vedecko–praktica conference «Moderni vymozenosti vedy – 2012», 27.01-05.02.2012. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. – S. 16-22.
 2. Архетипи української самосвідомості, свідомості, правової свідомості та культури за К.Г. Юнгом / Ю.М. Дмитрієнко // Материали за VIIІ Международна научна практична конференція «Ключови въпрорси в съвременната наука – 2012, 17-25 април 2012. Том  20 : Закон. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 22-56.
 3. Бодинаміка української правової свідомості та культури / І.В. Дмитрієнко, Ю.Н. Дмитриенко // Форум права – 2012. – № 4. – С. 192-200 ; Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11djncik.pdf
 4. Істотні джерела формування української правової традиції / Ю.М. Дмитрієнко // Materialy VIIІ mezinarodni vedecko – praktica conference «Еfektivni nastroje modernich ved – 2012», 27 dubna – 05 kvetna 2012 roku. Dil 14 : Pravni Vedy» – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. – S. 32-37.
 5. К специфике и особенностям конкретно-исторического формирования новейшего украинского соционического правового сознания и украинской соционической правовой культуры / Ю.Н. Дмитриенко, И.В. Дмитриенко // Материали за VIIІ Международна научна практична конференція «Настоящи изследования и развитие – 2011, 17-25 януари, 2012. Том 10 : Закон. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 3-12.
 6. Розділ 2. Методичні і політичні аспекти формування детермінант макро- та мікрорегулювання в національних економічних системах за умов глобалізації / Ю.М. Дмитрієнко // Детермінанти макро- та мікрорегулювання в національних економічних системах за умов глобалізації (на прикладі економічних трансформацій на прикінці 20-го сторіччя). Ч. I / за заг. ред. д.е.н. З.О. Адаманової. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – С. 48-110.
 7. Суттєві закономірності розвитку і становлення української правової свідомості та культури / Ю.М. Дмитрієнко // Materialy VIІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Кluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2012» (07-15 stycznia 2012 rokи). Volume 21 : Pravo. Historia. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – S. 3-17 ; Ключевые аспекты научной деятельности – 2012. – Режим доступа : http // www.rusnauka.com
 8. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності бюджетних організацій, її особлвості та склад / Ю.М. Дмитрієнко // Materialy VIIІ mezinarodni vedecko-praktica conference «Moderni vymozenosti vedy – 2012», 27.01-05.02.2012. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. – S. 44-46.
 9. Щодо тематики правової свідомості за зарубіжними дослідженнями / Ю.М. Дмитрієнко // Materialy VIІI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy – 2012» (07-15 kwietnia 2012 rokи). Volume 25 : Pravo. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – P. 6-13.
 10. History of the Ukrainian legal consciousness: periodization problems in aspect of its formation and development / Ю.Н. Дмитриенко // Европейская наука XXI века – 2012. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com
 11. Psychology of mass behaviour and mass behaviour as basic elements of mass (collective) legal consciousness and collective legal culture / J.N. Dmitrienko // Научное пространство Европы – 2012. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com
 12. To a theme of legal consciousness on foreign researches / J.N. Dmitrienko // Научное пространство Европы – 2012. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com
The Form аnd the Maintenance оf Historical аnd Modern Ukrainian Legal Consciousness / Ju.N. Dmitrienko // Наука и образование – 2011/2012. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com